Chọn ảnh đại hiện


Số Danh ba: (*)
Thế danh:
Pháp danh
Gia đình Phật tử:
Quận, Huyện, Thị xã, TP:
Tỉnh - Thành hội Phật giáo:

(*) Do Phân Ban Tỉnh, Thành hội Phật giáo ghi theo sổ Danh bạ

I. PHẦN LÝ LỊCH

Họ và tên
Pháp danh: Ngày và nơi sinh:
Nguyên quán:
Nơi thường trú:
Nghề nghiệp:
Trình độ văn hóa:
Số CMND: Ngày và nơi cấp:
Phương danh thân phụ:
Phương thanh thanh mẫu:
Phương thanh người hôn phối:
Ngày gia nhập GĐPT:
Tư cách ban đầu:
Ngày phát nguyện làm huynh trưởng:

II. PHÂN TU HỌC

1. Giới đã thọ
Ngày và nơi thọ Tam Quy - Ngũ Giới:
Tôn hiệu vị Bổn sư:
Ngày và nơi thọ Thập thiện giới:
Ngày và nơi thọ Bồ tát giới:
2. Các bậc học đã kinh qua:
Ngày và nơi đã kết khóa Bậc Kiên:
Ngày và nơi đã kết khóa Bậc Trì:
Ngày và nơi đã kết khóa Bậc Định:
Ngày và nơi đã kết khóa Bậc Lực:
3. Các trại huấn luyện đã dự:
Ngày và nơi trúng cách trại Lộc Uyển:
Ngày và nơi trúng cách trại A Dục:
Ngày và nơi trúng cách trại Huyền Trang:
Ngày và nơi trúng cách trại Vạn Hạnh:
4. Các khóa hội thảo chuyên môn của GĐPT đã dự:
5. Các bậc Huynh trưởng đã được xếp:
Cấp Tập, Quyết định số: Ngày:
Cấp Tín, Quyết định số: Ngày:
Cấp Tấn, Quyết định số: Ngày:
Cấp Dũng, Quyết định số: Ngày:

III. PHẦN PHỤC VỤ (Sinh hoạt)

4 (Ghi tóm tắt: Thời gian các chức vụ đã đảm nhiệm, nơi sinh hoạt. Những đóng góp đặc biệt. Đính kèm các chứng từ. Nếu có gián đoạn ghi lý do thời gian)
Làm tại , ngày tháng năm

IV. PHẦN XÁC NHẬN:

- Ý kiến của Phân Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh, thành hội: - Khán duyệt của Ban trị sự Phật giáo Tỉnh, Thành hội: - Ghi nhận của Phan Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Trung ương:
- Gia trưởng xác nhận cho Huynh trưởng
- Trụ trì hoặc Trưởng ban Hộ tự xác nhận cho Gia trưởng:

V. PHẦN HẬU THẾ: (Do Phan Ban Tỉnh, Thành hội ghi theo báo cáo cấp dưới)

Tạ thế ngày (Âm lịch):
(Dương lịch) Ngày tháng năm
Tại:
An táng tại:
Đã ghi vào sổ Phó ý của:
Quyển: Trang Số: Đã báo cáo về Phân Ban HD Trung ương ngày


Bản quyền thuộc về BHD PB GĐPT Gia Lai | Thiết kế bởi Trần Tuấn Việt Nam