BHD PB GĐPT GIA LAI TỔ CHỨC LỚP HÀNH CHÁNH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NĂM 2019

29/09/2019 7:05:44 CH

 

THÔNG BÁO

(V/v  TỔ CHỨC LỚP HÀNH CHÍNH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NĂM 2019)

- Căn cứ chương trình hoạt động năm 2019;

- Căn cứ vào biên bản họp của thường trực BHD PB GĐPT Tỉnh Gia Lai ngày 23/9/2019 (Nhằm ngày 25/8/Kỷ Hợi) tại Văn phòng BHD Phân ban GĐPT – Chùa Bửu Thắng – Tp. Pleiku, về việc tổ chức lớp hành chính GĐPT năm 2019. Nhằm nâng cao kiến thức về hành chính cho quý anh chị huynh trưởng các đơn vị trong toàn tỉnh;

Nay BHD Phân Ban Gia Đình Phật Tử Gia Lai, xin thông báo đến các Thành viên BHD phân ban GĐPT, các Ban điều hành GĐPT huyện thị, thành phố, các đơn vị cơ sở tham gia lớp học hành chính:

1. Thời gian: 01 ngày - Chủ nhật, 06/10/2019 (Nhằm ngày 08/9/Kỷ Hợi)

2. Địa điểm: Tại hội trường chùa Bửu Thắng Tp Pleiku Gia Lai.

3. Thành phần tham dự: Các thành viên BHD phân ban gia đình phật tử tỉnh, các ban điều hành huyện thị, thành phố, Gia trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Thư ký, Thủ quỹ các đơn vị trong toàn tỉnh.

4. Kinh phí: Mỗi đơn vị tham gia đóng: 50.000đ

5. Danh sách các đơn vị tham dự : (Xin gửi về trước ngày 04/10/2019)

v Chư Sê – Chư Pưh – Phú Thiện – AyunPa – IaPa, xin gửi về (HTr. Cấp Tín – Nguyên Khai - Nguyễn Ngọc Phước - ĐT: 0977064.901)

v Thành phố Pleiku - Đăk Đoa – Chư Păh – Đăk Pơ, xin gửi về (HTr Cấp Tín - Quang Du – Hồ Thị Thu Vân – ĐT: 0983.140.807)

v Đức Cơ – Chư Prông, xin gửi về (HTr Cấp Tín – Nhật Cường - Nguyễn Đình Hùng – ĐT: 0985.019.121)

Lưu ý: Các đơn vị ở xa nên tập trung về trước để tiện cho việc tổ chức được hoàn thành tốt (Mọi việc hướng dẫn sắp xếp nơi ở xin vui lòng LH: Anh Nguyên Bình Đàm Thiện Quân – ĐT: 0356 895 097).

Đây là việc Phật sự quan trọng, rất mong các Ban điều hành huyện thị, thành phố, Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng, Thư ký, Thủ quỹ các đơn vị trên toàn tỉnh tham gia thực hiện để công tác phật sự được thành tựu viên mãn.


Hạ tải thông báo TẠI ĐÂY >>
Chuyên mục Tin tức

Bản quyền thuộc về BHD PB GĐPT Gia Lai | Thiết kế bởi Trần Tuấn Việt Nam