Huyện Chư Sê

Gia Lai: Hội Trại Pháp Tạng GĐPT huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông

05/01/2018 9:31:46 SA

Mừng ngày Vía Đức Phật A Di Đà, ban điều hành GĐPT huyện Chư Sê – Chư Pưh – Chư Prông, thuộc PBHD GĐPT tỉnh Gia Lai tổ chức hội trại PHÁP TẠNG.

Chuyên mục Tin tức


Bản quyền thuộc về BHD PB GĐPT Gia Lai | Thiết kế bởi Trần Tuấn Việt Nam